Κρασιά

Ρυθμός Λευκός Ξηρός - 750mL

Ποικιλιακός Οίνος

Ποικιλίες: Βηλάνα, Θραψαθήρι

Περιοχή: Ηράκλειο

Terroir: Επιλεγμένοι αμπελώνες του Ηρακλείου.

Οινοποίηση: Οινοποίηση των δύο ποικιλιών χωριστά στους 15-18ο C με επιλεγμένα στελέχη ζυμών σε ανοξείδωτες δεξαμενές, σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες.

Προσωπικότητα: Λαμπερό κίτρινο χρώμα. Αρώματα εσπεριδοειδών. Δροσερό και φρουτώδες.