Κρασιά

Ρυθμός Ροζέ Ξηρός - 10/20L

Ποικιλιακός Οίνος

Ποικιλίες: Κοτσιφάλι-Μανδηλάρι

Περιοχή: Ηράκλειο

Terroir: Επιλεγμένοι αμπελώνες του Ηρακλείου.

Οινοποίηση: Οινοποίηση των δύο ποικιλιών χωριστά στους 16-20ο C με επιλεγμένα στελέχη ζυμών σε ανοξείδωτους αυτόματους οινοποιητές. Παραμονή των στέμφυλων για εκχύλιση του χρώματος για 12 ώρες σε  σταθερή θερμοκρασία 15οC.

Προσωπικότητα: Δροσερό κρασί με αρώματα φρέσκων κόκκινων φρούτων. Καλοδομημένο με ισορροπημένη γεύση.