Κρασιά

Νέα Γη Ροζέ
ROSE | Cabernet Sauvignon - Merlot
Κρητικός Τοπικός Ροζέ

Ρυθμός Ροζέ Ξηρός - 750mL
Ρυθμός Ροζέ Ξηρός - 2L
Ρυθμός Ροζέ Ξηρός - 10/20L