Κρασιά

Ημίγλυκος Ρυθμός Ερυθρός - 750mL
Ημίγλυκος Ρυθμός Ερυθρός - 2L
Ημίγλυκος Ρυθμός Ερυθρός - 10/20L

Ρυθμός Ερυθρός Ξηρός - 375mL
Ρυθμός Ερυθρός Ξηρός - 750mL
Ρυθμός Ερυθρός Ξηρός - 2L