το Οινοποιείο

Το οινοποιείο της Mediterra Οινοποιητικής βρίσκεται σε μια οικοπεδική έκταση 15 στρεμμάτων στον οικισμό Κουνάβοι του Δήμου Ν. Καζαντζάκη στο νομό Ηρακλείου Κρήτης

Η παραγωγική μονάδα του οινοποιείου αποτελείται από το χώρο παραλαβής, γλευκοποίησης και οινοποίησης των σταφυλιών,  τον υπόγειο  χώρο αποθήκευσης και ωρίμανσης των κρασιών, τις δύο κάβες  των δρύινων βαρελιών, το εμφιαλωτήριο και το χώρο συντήρησης του ετοίμου προιόντος.

Η αποθηκευτική δυνατότητα του οινοποιείου προσεγγίζει τα 4.000.000 λίτρα σε ανοξείδωτες δεξαμενές και οινοποιητές, ενώ στις δύο κάβες φυλλάσονται περισσότερα από 500 δρύινα βαρέλια 225 και 300 λίτρων.

Το τμήμα γλευκοποίησης και οινοποίησης περιλαμβάνει μεταφορικές ταινίες , τεσσερις διαφορετικές  σταφυλοδόχους μεταξυ αυτων και δονούμενες για την παραλαβή των σταφυλιών, εναλλάκτη ψύξης σταφυλομάζας, τρία συγχρονα πνευματικά πιεστήρια, αυτομάτους  ανοξείδωτους και δρύινους οινοποιητές καθώς και αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξέλιξης των αλκοολικών ζυμώσεων.

Στις δεξαμενές φύλαξης του οίνου, που βρίσκονται σε υπόγειο κλιματιζόμενο χώρο, λειτουργεί κεντρικό σύστημα πλήρωσης του κενού χώρου με αδρανές αέριο που παράγεται στις εγκαταστάσεις μας με αζωτογεννήτρια.

Η γραμμή εμφιάλωσης, μετά τον εκσυγχρονισμό της, είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και η παραγωγική της δυνατότητα πλησιάζει τις 4.500 φιάλες ανά ώρα. Αναλυτικά η γραμμή εμφιάλωσης περιλαμβάνει τον αποπαλετοποιητή κενών φιαλών,  το σύνθετο μηχάνημα ξεπλύματος – εμφιάλωσης – τοποθέτησης φελλού και τοποθέτησης βιδωτού πώματος Stelvin, τη συσκευή οπτικού ελέγχου πλήρωσης φιαλών και παρουσίας πώματος, το μηχάνημα τοποθέτησης και εφαρμογής καψυλίων, τις δυο ετικετέζες για εφαρμογή αυτοκόλλητης και επίπεδης ετικέτας, καθώς και το σύνθετο μηχάνημα διαμόρφωσης, ενκιβωτισμού και κλεισίματος χαρτοκιβωτίων.

Το έτοιμο προϊόν,  φυλάσσεται σε μονωμένο κλιματιζόμενο χώρο συνολικής αποθηκευτικής δυνατότητας μεγαλύτερης των 450.000 φιαλών 0,75 lt.

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας είναι άρτια εξοπλισμένο με μηχανήματα Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης, που παρέχουν την δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή του σταφυλιού μέχρι και την εμφιάλωση του οίνου. Ειδικότερα ο εξοπλισμός του Χημείου περιλαμβάνει δυο  αυτόματους τιτλοδότες προσδιορισμού θειώδους ανυδρίτη , ph και οξύτητας, αυτόματο αναλυτή με ΙR, ταυτόχρονου προσδιορισμού αλκοόλης, πυκνότητας και ολικού εκχυλίσματος σε δείγματα οίνου χωρίς απόσταξη, αυτόματο διαθλασίμετρο, φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης,  οξυγονόμετρο  κτλ