Κρασιά

Ρυθμός Ερυθρός Ξηρός - 750mL

Ποικιλιακός Οίνος

Ποικιλίες: Κοτσιφάλι-Μανδηλάρι

Περιοχή: Ηράκλειο

Terroir: Επιλεγμένοι αμπελώνες του Ηρακλείου.

Οινοποίηση: Οινοποίηση των δύο ποικιλιών χωριστά στους 18-22ο C με επιλεγμένα στελέχη ζυμών σε ανοξείδωτους αυτόματους οινοποιητές. Η εκχύλιση διαρκεί 5-6 ημέρες με σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας .

Προσωπικότητα: Δροσερό κρασί με αρώματα φρέσκων κόκκινων φρούτων. Καλοδομημένο με ισορροπημένη γεύση.